“Perkhidmatan Pemasang Windows tidak dapat diakses” [SOLVED]

Betulkan Perkhidmatan Pemasang Windows tidak dapat diakses:  Jika anda cuba memasang program yang menggunakan fail MSI sebagai pemasang, kemungkinan besar anda mungkin menghadapi mesej ralat "Perkhidmatan Pemasang Windows tidak dapat diakses". Masalah ini juga berlaku apabila anda cuba memasang pejabat Microsoft, kerana ia juga menggunakan Pemasang Windows. Mesej ralat akan muncul apabila anda memasang atau menyahpasang program yang menggunakan perkhidmatan Microsoft Installer, perkhidmatan Windows Installer tidak berjalan atau tetapan pendaftaran Windows Installer rosak.

Perkhidmatan Pemasang Windows tidak dapat diakses. Ini boleh berlaku jika Pemasang Windows tidak dipasang dengan betul. Hubungi kakitangan sokongan anda untuk mendapatkan bantuan.

“Perkhidmatan Pemasang Windows tidak dapat diakses” [SOLVED]

Kini kami hanya menyenaraikan segelintir isu yang boleh membawa kepada ralat di atas tetapi ia secara amnya bergantung pada konfigurasi sistem pengguna tentang sebab mereka menghadapi ralat tertentu. Jadi tanpa membuang masa mari kita lihat bagaimana untuk Memperbaiki Perkhidmatan Pemasang Windows tidak dapat diakses dengan bantuan panduan penyelesaian masalah yang disenaraikan di bawah.

kandungan

“Perkhidmatan Pemasang Windows tidak dapat diakses” [SOLVED]

Pastikan anda  membuat titik pemulihan  sekiranya berlaku masalah.

Kaedah 1: Mulakan semula Perkhidmatan Pemasang Windows

1.Tekan Windows Key + R kemudian taip services.msc dan tekan Enter.

“Perkhidmatan Pemasang Windows tidak dapat diakses” [SOLVED]

2.Cari perkhidmatan Pemasang Windows kemudian klik kanan padanya dan pilih Properties.

“Perkhidmatan Pemasang Windows tidak dapat diakses” [SOLVED]

3.Klik pada Mula jika perkhidmatan belum berjalan.

“Perkhidmatan Pemasang Windows tidak dapat diakses” [SOLVED]

4.Jika perkhidmatan sudah berjalan kemudian klik kanan dan pilih Mulakan semula.

5. Sekali lagi cuba pasang program yang memberikan ralat dinafikan akses.

Kaedah 2: Ubah suai Perkhidmatan Panggilan Prosedur Jauh

1.Tekan Windows Key + R kemudian taip services.msc dan tekan Enter.

“Perkhidmatan Pemasang Windows tidak dapat diakses” [SOLVED]

2.Cari perkhidmatan Panggilan Prosedur Jauh (RPC) kemudian klik dua kali padanya untuk membuka sifatnya.

“Perkhidmatan Pemasang Windows tidak dapat diakses” [SOLVED]

3.Tukar ke tab Log Masuk dan kemudian tandakan tanda “ Akaun Sistem Setempat ” dan “ Benarkan perkhidmatan berinteraksi dengan desktop.

“Perkhidmatan Pemasang Windows tidak dapat diakses” [SOLVED]

4. But semula PC anda untuk menyimpan perubahan dan lihat jika anda dapat membetulkan ralat.

5. Jika tidak, buka sekali lagi tetingkap sifat RPC dan tukar ke tab Log Masuk.

6. Tandakan " Akaun ini " dan klik pada semak imbas kemudian taip " Perkhidmatan Rangkaian " dan klik OK. Kata laluan akan diisi secara automatik, jadi jangan ubahnya.

“Perkhidmatan Pemasang Windows tidak dapat diakses” [SOLVED]

7. Jika anda tidak dapat mencari perkhidmatan Rangkaian maka gunakan alamat berikut:

NT Authority\NetworkService

8. Mulakan semula PC anda dan lihat sama ada anda boleh  Betulkan Ralat tidak dapat diakses Windows Installer.

Kaedah 3: Daftar semula Pemasang Windows

1.Tekan Windows Key + X kemudian pilih Command Prompt (Admin).

“Perkhidmatan Pemasang Windows tidak dapat diakses” [SOLVED]

2.Taip arahan berikut ke dalam cmd dan tekan Enter selepas setiap satu:

%windir%\system32\msiexec.exe /nyahdaftarkan %windir%\system32\msiexec.exe /regserver %windir%\syswow64\msiexec.exe /nyahdaftar %windir%\syswow64\msiexec.exe /regserver

“Perkhidmatan Pemasang Windows tidak dapat diakses” [SOLVED]

3.But semula PC anda untuk menyimpan perubahan.

4. Jika isu tidak diselesaikan kemudian tekan kekunci Windows + R kemudian taip yang berikut dan tekan Enter:

%windir%\system32

“Perkhidmatan Pemasang Windows tidak dapat diakses” [SOLVED]

5. Cari fail Msiexec.exe kemudian catatkan alamat sebenar fail yang akan menjadi seperti ini:

C:\WINDOWS\system32\Msiexec.exe

“Perkhidmatan Pemasang Windows tidak dapat diakses” [SOLVED]

6. Tekan Windows Key + R kemudian taip regedit dan tekan Enter untuk membuka Registry Editor.

7. Navigasi ke kunci pendaftaran berikut:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIServer

8. Pilih MSIServer kemudian dalam anak tetingkap kanan klik dua kali pada ImagePath.

“Perkhidmatan Pemasang Windows tidak dapat diakses” [SOLVED]

9. Sekarang taip lokasi fail Msiexec.exe yang anda nyatakan di atas dalam medan data nilai diikuti dengan "/V" dan semuanya akan kelihatan seperti:

C:\WINDOWS\system32\Msiexec.exe /V

“Perkhidmatan Pemasang Windows tidak dapat diakses” [SOLVED]

10.Buat PC anda ke dalam mod selamat menggunakan mana-mana kaedah yang disenaraikan di sini.

11.Tekan Windows Key + X kemudian pilih Command Prompt (Admin).

“Perkhidmatan Pemasang Windows tidak dapat diakses” [SOLVED]

12. Taip arahan berikut dan tekan Enter:

msiexec /regserver

%windir%\Syswow64\Msiexec /regserver

“Perkhidmatan Pemasang Windows tidak dapat diakses” [SOLVED]

13.Tutup semuanya dan but PC anda seperti biasa.

Kaedah 4: Tetapkan Semula Perkhidmatan Pemasang Windows

1.Buka Notepad kemudian salin & tampal seperti berikut:

Windows Registry Editor Versi 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msiserver] "DisplayName"="@%SystemRoot%\\system32\\msimsg.dll,-27" "ImagePath"=hex(2):25,00, 73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,72,00,6f,00,6f,00,\ 74,00,25,00,5c,00,73 ,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,\ 00,73,00,69,00,65, 00,78,00,65,00,63,00,20,00,2f,00,56,00,00,00 "Description"="@%SystemRoot%\\system32\\msimsg.dll,-32" "ObjectName"="LocalSystem" "ErrorControl"=dword:00000001 "Start"=dword:00000003 "Type"=dword:00000010 "DependOnService"=hex(7):72,00,70,00,633,00 ,00,73,00,00,00,00,00 "ServiceSidType"=dword:00000001 "Required Privileges"=hex(7):53,00,65,00,54,00,63,00,62,00, 50,00,72,00,69,00,76,\ 00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,43,00,72,00,65,00,61,00,\ 74,00,65,00 ,50,00,61,00,67,00,65,00,66,00,69,00,6c,00,65,00,50,00,72,00,69,\ 00,76,00, 69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,4c,00,6f,00,63,00,\ 6b,00,4d ,00,65,00,6d,00,6f,00,72,00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,\ 00,65, 00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00,6e,00,63,00,72,00,65,00,61,00,\ 73,00 ,65,00,42,00,61,00,73,00,65,00,50,00,72,00,69,00,6f,00,72,00,69,00,74,\ 00, 79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,\ 65 ,00,43,00,72,00,65,00,61,00,74,00,65,00,50,00,65,00,72,00,6d,00,61,00,6e,\ 00,65,00,6e,00,74,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00, \ 00,00,53,00,65,00,41,00,75,00,64,00,69,00,74,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69 ,\ 00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,53,00,65,00,63,00,75,00,72, 00,\ 69,00,74,00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,\ 00,53,00,65,00,43,00,68 ,00,61,00,6e,00,67,00,65,00,4e,00,6f,00,74,00,69,00,\ 66,00,79,00,50,00,72, 00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,\ 00,65,00,50,00,72,00 ,6f,00,66,00,69,00,6c,00,65,00,53,00,69,00,6e,00,67,00,\ 6c,00,65,00,50,00, 72,00,6f,00,63,00,65,00,73,00,73,00,50,00,72,00,69,00,76,\ 00,69,00,6c,00,65 ,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00,6d,00,70,00,65,00,\ 72,00,73,00,6f, 00,6e,00,61,00,74,00,65,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,\ 00,65,00,67,00 ,65,00,00,00,53,00,65,00,43,00,72,00,65,00,61,00,74,00,65,00,\ 47,00,6c,00, 6f,00,62,00,61,00,6c,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,\ 00,67,00,65 ,00,00,00,53,00,65,00,41,00,73,00,73,00,69,00,67,00,6e,00,50,00,\ 72,00,69, 00,6d,00,61,00,72,00,79,00,54,00,6f,00,6b,00,65,00,6e,00,50,00,72,\ 00,69,00 ,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,52,00,65,00,\ 73,00,74,00,6f,00,72,00,65,00,50,00 ,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,\ 00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00, 6e,00,63,00,72,00,65,00,61,00,73,00,65,00,\ 51,00,75,00,6f,00,74,00,61,00,50 ,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,\ 00,65,00,00,00,53,00,65,00,53, 00,68,00,75,00,74,00,64,00,6f,00,77,00,6e,00,\ 50,00,72,00,69,00,76,00,69,00 ,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,54,\ 00,61,00,6b,00,65,00,4f,00, 77,00,6e,00,65,00,72,00,73,00,68,00,69,00,70,00,\ 50,00,72,00,69,00,76,00,69 ,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,4c,\ 00,6f,00,61,00,64,00,44, 00,72,00,69,00,76,00,65,00,72,00,50,00,72,00,69,00,\ 76,00,69,00,6c,00,65,00 ,67,00,65,00,00,00,00,00 "Tindakan Kegagalan"=hex:84,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00, 00,00,14,00,00,\ 00,01,00,00,00,c0,d4,01,00,01,00,00,00,e0,93,04,00,00,00,00 ,00,00,00,00,00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msiserver\Enum] "0"="Root\\LEGACY_MSISERVER\\0000" "Count"=dword:00000001 "NextInstance"=d00000001 "NextInstance"=d00

2. Sekarang daripada menu Notepad klik Fail kemudian klik Simpan Sebagai.

“Perkhidmatan Pemasang Windows tidak dapat diakses” [SOLVED]

3.Dari menu lungsur Simpan sebagai jenis pilih Semua Fail.

4.Namakan fail sebagai MSIrepair.reg (sambungan reg sangat penting).

“Perkhidmatan Pemasang Windows tidak dapat diakses” [SOLVED]

5.Navigasi ke desktop atau tempat anda ingin menyimpan fail dan kemudian klik Simpan.

6. Sekarang klik kanan pada fail repair.reg MSI dan pilih Run as Administrator.

7. But semula PC anda untuk menyimpan perubahan dan lihat jika anda boleh  Betulkan Perkhidmatan Pemasang Windows tidak dapat diakses.

Kaedah 5: Pasang semula Pemasang Windows

Nota: Hanya Digunakan pada versi Windows yang lebih awal

1.Tekan Windows Key + X kemudian pilih Command Prompt (Admin).

“Perkhidmatan Pemasang Windows tidak dapat diakses” [SOLVED]

2.Taip arahan berikut ke dalam cmd dan tekan Enter selepas setiap satu:

cd %windir%\system32 attrib -r -s -h dllcache ren msi.dll msi.old ren msiexec.exe msiexec.old ren msihnd.dll msihnd.old exit

“Perkhidmatan Pemasang Windows tidak dapat diakses” [SOLVED]

3. But semula PC anda dan kemudian muat turun Windows Installer 4.5 Redistributable daripada tapak web Microsoft .

4. Pasang pakej Boleh Diagihkan semula dan kemudian but semula PC anda.

Disyorkan untuk anda:

Itu sahaja anda telah berjaya Betulkan Perkhidmatan Windows Installer tidak dapat diakses ralat tetapi jika anda masih mempunyai sebarang soalan mengenai panduan ini, sila tanya mereka di bahagian komen.

Sign up and earn $1000 a day ⋙

Ulasan Sony Xperia XZ Premium: Telefon Pintar 4K Kekal Mengarut, Tetapi Telefon Itu Sendiri Hebat

Ulasan Sony Xperia XZ Premium: Telefon Pintar 4K Kekal Mengarut, Tetapi Telefon Itu Sendiri Hebat

Kembali pada tahun 2015, saya menyemak Sony Xperia Z5 Premium. Apa yang menjadikannya premium, menurut Sony, adalah skrin 4Knya pada masa hampir semua skrin dihidupkan

Pencetak 3D Pertama HP Adalah Inkjet Pencetakan 3D

Pencetak 3D Pertama HP Adalah Inkjet Pencetakan 3D

HP telah mengumumkan pencetak 3D pertamanya, dan mereka akan merevolusikan pencetakan 3D seperti yang kita ketahui. Menggunakan teknologi yang dipanggil Multi Jet Fusion, dua HP

Perkara yang Perlu Dilakukan Jika Tablet Amazon Fire Anda Tidak Dihidupkan

Perkara yang Perlu Dilakukan Jika Tablet Amazon Fire Anda Tidak Dihidupkan

Peminat tablet mempunyai titik lembut untuk tablet Amazons Fire. Barisan tablet popular ini berharga berpatutan, boleh dipercayai dan mempunyai pelbagai jenis saiz dan

Perisian Pemulihan Data Terbaik

Perisian Pemulihan Data Terbaik

Kehilangan data boleh memudaratkan, dari segi kewangan dan produktiviti. Menurut IBM, kos purata pelanggaran data pada 2023 adalah lebih daripada $4

Abjad Bahasa Isyarat British Diraikan Dalam Doodle Google

Abjad Bahasa Isyarat British Diraikan Dalam Doodle Google

Dikatakan terdapat kira-kira 360 juta orang di seluruh dunia yang mengalami kehilangan pendengaran, sama ada dari usia tua, terdedah kepada bunyi bising yang berlebihan, penyakit atau

Cara Menggunakan Pelekat Dalam Roblox

Cara Menggunakan Pelekat Dalam Roblox

Pelekat membantu anda menambahkan bakat pada dunia maya anda dalam Roblox. Ia membolehkan penyesuaian yang lebih besar bagi objek saham. Anda boleh memilih pelekat yang sesuai dengan permainan

Cara Merakam MP4 Dalam OBS

Cara Merakam MP4 Dalam OBS

Banyak penstrim menggunakan OBS untuk merakam video atau audio masa nyata, tetapi secara lalai, OBS ditetapkan untuk merakam video dalam format MKV, yang mungkin menjadi isu. Sebagai contoh,

Inilah Sebab Panggilan Anda Mungkin Terus Ke Mel Suara Telefon

Inilah Sebab Panggilan Anda Mungkin Terus Ke Mel Suara Telefon

Jadi, anda telah menunggu panggilan penting sepanjang hari, tetapi telefon anda tidak akan berdering. Apabila anda menyemaknya, anda menyedari panggilan itu dihantar terus kepada anda

Cara Menambah Hiperpautan Dalam Figma

Cara Menambah Hiperpautan Dalam Figma

Salah satu ciri yang paling membantu alat reka bentuk kolaboratif Figma ialah kemungkinan menambah hiperpautan. Dengan ciri ini, menyambung dalam talian

Cara Menggunakan Skrin Pisah Pada IPad

Cara Menggunakan Skrin Pisah Pada IPad

Adakah anda tahu anda boleh bekerja pada berbilang apl serentak pada iPad anda? Anda boleh menggunakan banyak pilihan berbilang tugas pada iPad anda, seperti Split View. Berpisah

Berapa Lama Untuk Menewaskan Tears Of The Kingdom

Berapa Lama Untuk Menewaskan Tears Of The Kingdom

“The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” (TotK) membawa anda melalui badai pengembaraan. Anda perlu melawan bos semasa anda melalui Hyrule

Iklan TikTok Vs. Iklan Facebook

Iklan TikTok Vs. Iklan Facebook

Jika anda ingin membuat produk atau perkhidmatan anda dikenali melalui media sosial, Facebook dan TikTok adalah antara dua platform teratas untuk dipertimbangkan. TikTok telah tamat

Jika Anda Telah Membuat Wang Tunai Daripada Bitcoin Di UK, Anda Boleh Menghadapi Rang Undang-Undang Cukai yang Besar: Apa yang Anda Perlu Tahu

Jika Anda Telah Membuat Wang Tunai Daripada Bitcoin Di UK, Anda Boleh Menghadapi Rang Undang-Undang Cukai yang Besar: Apa yang Anda Perlu Tahu

Apabila tarikh akhir cukai semakin hampir di UK, anda yang cukup berani untuk melabur dalam dunia mata wang kripto yang tidak menentu, termasuk Bitcoin,

Demokrasi Digodam: Bagaimana 30 Kerajaan Berusaha Membengkokkan Pilihan Raya Melalui Media Sosial

Demokrasi Digodam: Bagaimana 30 Kerajaan Berusaha Membengkokkan Pilihan Raya Melalui Media Sosial

“Di internet, tiada siapa tahu anda seekor anjing,” kata kartun terkenal New Yorker itu pada tahun 1993. Dalam tempoh 24 tahun yang lalu, garisan tersebut telah menjadi lebih seimbang.

Cara Menukar Senarai Main Muzik YouTube Kepada Spotify

Cara Menukar Senarai Main Muzik YouTube Kepada Spotify

Apabila menukar platform penstriman muzik anda daripada YouTube kepada Spotify, satu kebimbangan yang mungkin anda hadapi ialah kehilangan senarai main pilihan susun atur anda. Ini boleh difahami

Cara Menggunakan Ciri Dipertingkat Messenger

Cara Menggunakan Ciri Dipertingkat Messenger

Anda pastinya menikmati kemudahan menghantar teks dengan Perkhidmatan Pesanan Ringkas (SMS). Tetapi apabila keperluan untuk komunikasi yang dipertingkatkan meningkat dengan

Cara Menggunakan Kertas Dinding Langsung MIUI

Cara Menggunakan Kertas Dinding Langsung MIUI

Jika anda sedang mencari pengalaman yang unik dan menarik secara visual untuk peranti mudah alih anda, anda harus mencuba MIUI Live Wallpaper. Biasanya, latar belakang adalah

Cara Menukar Nama Pengguna Anda Di Reddit

Cara Menukar Nama Pengguna Anda Di Reddit

https://www.youtube.com/watch?v=GvYxwdKEg8w Jika anda baru menggunakan Reddit, salah satu perkara pertama yang anda akan perhatikan selepas menyediakan akaun anda ialah mempunyai

Cara Membetulkan Ralat Cloudflare 1015 Kadar Anda Terhad

Cara Membetulkan Ralat Cloudflare 1015 Kadar Anda Terhad

Cloudflare direka untuk meningkatkan keselamatan banyak tapak web dan aplikasi, melindungi data pengguna dan melindungi tapak daripada serangan siber.

Bagaimana Untuk Membetulkan Ifconfig Tidak Ditemui

Bagaimana Untuk Membetulkan Ifconfig Tidak Ditemui

Jika anda menggunakan Windows 10 atau versi Linux lama, anda mungkin telah bergantung pada gesaan baris arahan ipconfig (Internet Protocol Configuration) untuk