Teknik penyoalan dalam pengajaran pembangunan kapasiti

Buku panduan pengajaran – Dalam pengajaran, pelajar dan guru membangunkan kapasiti untuk mengambil bahagian secara aktif dalam pelajaran. Di mana, guru memainkan peranan utama sebagai penganjur, penasihat, dan menyokong pelajar dalam menimba ilmu. Oleh itu, guru selalunya perlu menggunakan soalan untuk menggesa dan memimpin pelajar meneroka dan menemui maklumat baharu, pengetahuan, kemahiran, dsb. Dan untuk menilai tahap pemerolehan pengetahuan dan hasil pembelajaran pelajar. pelajar. Pelajar juga selalunya perlu menggunakan soalan untuk mendapatkan nasihat dan cadangan daripada guru dan rakan sekelas yang lain... Oleh itu, kita dapat melihat peranan penting teknik penyoalan dalam pengajaran, pembangunan kapasiti pembelajaran.

Penggunaan soalan yang berkesan membawa kepada persefahaman antara pelajar dengan guru dan pelajar dengan pelajar. Semakin baik teknik penyoalan, semakin tinggi tahap penglibatan pelajar dalam pelajaran, semakin aktif pelajar tersebut dan semakin mencetus pemikiran dalam proses pembelajaran.

Teknik penyoalan dalam pengajaran pembangunan kapasiti

1. Kemukakan soalan dalam pengajaran kepada:

 • Memudahkan dan merangsang pelajar untuk mengambil bahagian dalam proses pengajaran
 • Memimpin, mencadangkan dan merangsang pelajar untuk berfikir, meneroka dan menemui pengetahuan baharu
 • Menguji dan menilai penguasaan pengetahuan dan kemahiran pelajar serta minat dan minat pelajar terhadap kandungan pembelajaran.
 • Mengorientasikan, mengumpul dan mengembangkan maklumat dan pengetahuan untuk pelajar.

2. Jenis soalan yang biasa digunakan dalam pengajaran

Pada masa ini, terdapat pelbagai cara untuk mengklasifikasikan soalan. Walau bagaimanapun, jika dipertimbangkan dalam bidang pengajaran dan berdasarkan tujuan dan fungsi soalan, jenis soalan berikut boleh dibezakan:

Soalan tertutup: Soalan mudah yang hanya boleh dijawab dengan Benar - Salah, Ya - Tidak atau boleh dijawab dengan perkataan atau ayat pendek. Mereka sering digunakan untuk mendapatkan maklumat khusus dan tentang fakta tertentu. Soalan jenis ini sering digunakan dalam rumusan pelajaran, selepas pengenalan atau selepas memberikan tugasan kepada pelajar. Soalan jenis ini tidak seharusnya digunakan dalam perbincangan untuk berkongsi maklumat atau merangsang perkembangan pemikiran pelajar kerana ia akan menyebabkan perbincangan menemui jalan buntu.

Soalan terbuka: Sejenis soalan dengan banyak kemungkinan jawapan atau kemungkinan jawapan, sering digunakan untuk penilaian dan perbincangan. Soalan jenis ini membantu pelajar menemui dan menyelesaikan masalah, dan pada masa yang sama merangsang imaginasi untuk meneroka, menemui dan menerima pengetahuan baharu.

Soalan terbuka merangsang pelajar untuk mendalami pemikiran mereka dan menawarkan pelbagai perspektif. Tidak ada satu jawapan yang betul atau salah. Soalan terbuka membantu pelajar mempunyai gambaran keseluruhan atau menimbulkan kebimbangan dan soalan tentang situasi yang diberikan. Apabila memberikan soalan terbuka, guru akan mendapat idea atau jawapan yang berbeza daripada pelajar. Ini juga membantu guru mengorientasikan kandungan dan kaedah yang sesuai untuk pelajar.

Soalan hipotetikal: Sejenis soalan yang merangsang pelajar berfikir di luar kerangka situasi yang diberikan oleh guru.

Soalan tindakan: Satu jenis soalan yang membantu pelajar merancang dan melaksanakan idea ke dalam situasi kehidupan sebenar.

Soalan penjelasan : ialah soalan yang meneroka, mengumpul lebih banyak maklumat. Soalan ini merupakan jenis yang paling banyak digunakan dalam interaksi guru-murid secara langsung. Ia mempunyai kesan membimbing ke arah pemahaman, menggalakkan pendengaran aktif, menggalakkan, mengujakan dan mencabar pelajar.

Soalan terbuka : Ini ialah soalan yang menggalakkan pembentangan, analisis, penjelasan, pengembangan dan pendalaman pemikiran. Soalan jenis ini membantu pelajar mempunyai pemahaman yang lebih menyeluruh dan mendalam tentang sesuatu masalah yang diberikan oleh guru

Soalan perbandingan: Soalan yang memerlukan perbandingan, penilaian dan ulasan. Soalan jenis ini menggalakkan pemikiran kritis, ulasan dan penilaian, menggalakkan kemahiran berfikir aras tinggi dan mengarahkan pemikiran kepada konsep dan isu utama pelajaran.

Soalan rumusan: Soalan yang meminta pembentangan ringkas tentang apa yang telah dipelajari. Ia merupakan faktor penting yang mempengaruhi dan menggalakkan kemajuan pelajar. Soalan jenis ini membantu
pelajar melihat kandungan pembelajaran secara umum dan logik, seterusnya memperdalam pengetahuan yang telah dipelajari. Pada masa yang sama, ia membantu pelajar membentuk dan mengembangkan kebolehan berfikir, membuat generalisasi
dan abstrak

Sebagai tambahan kepada klasifikasi di atas, berdasarkan skala kognitif Bloom, kita juga boleh mengklasifikasikan kepada jenis soalan berikut:

Soalan mengetahui: Merupakan jenis soalan yang membantu pelajar mencipta semula perkara yang telah mereka ketahui dan alami. Pelajar bergantung kepada ingatan untuk menjawab. Borang ini biasanya memerlukan menceritakan semula, menyenaraikan, menerangkan, menghubungkait, mempersembahkan, menyatakan, menamakan...

Soalan kefahaman: Merupakan jenis soalan untuk menguji pelajar cara mengaitkan dan menghubungkan fakta, rajah, ciri dan sebagainya apabila menerima maklumat. Soalan jenis ini biasanya memerlukan penjelasan, idea utama, perbandingan, rumusan, pembentangan, penerangan ringkas, dsb.

Soalan aplikasi: Satu jenis soalan untuk menguji kebolehan menggunakan maklumat dan pengetahuan yang diperoleh kepada situasi baharu.

Soalan analisis: Merupakan jenis soalan untuk menguji kebolehan menganalisis kandungan masalah, dengan itu mencari perhubungan. Gunakan gabungan pengetahuan yang dipelajari untuk menghasilkan cara menyelesaikan masalah atau membuktikan sesuatu, atau membuat kesimpulan, atau membuat cadangan kreatif

Soalan penilaian: Merupakan jenis soalan untuk menguji kebolehan pelajar menilai, memilih, memilih, membuat keputusan, mempertimbangkan dan menilai dalam mengenal pasti dan menilai idea, peristiwa, dan fenomena. . . . berdasarkan kriteria yang diberikan.

Soalan sintetik: Jenis soalan yang sering memerlukan cadangan, penciptaan, ramalan, perancangan, imaginasi, pembinaan, reka bentuk...

Teknik penyoalan dalam pengajaran pembangunan kapasiti

3. Proses penyoalan.

Dalam teknik penyoalan, guru juga perlu memahami proses untuk mengemukakan soalan yang betul pada masa yang sesuai.

Langkah 1. Sediakan soalan: tentukan isi & idea utama kandungan pembelajaran, tanya tentang apa, tanya untuk apa

Langkah 2 . Padankan dan sesuaikan soalan dengan ciri dan tahap pelajar yang berbeza. Soalan harus memenuhi elemen berikut:

 • Ketelusan, kejelasan: Soalan ringkas dan padat tidak mengelirukan
 • Cabaran. Soalan itu seharusnya tidak terlalu mudah tetapi memerlukan pelajar berfikir dan berusaha dalam jumlah tertentu semasa memberi jawapan. Pada masa yang sama, ia mesti membuatkan pelajar berasa bangga dan berpuas hati apabila mereka menjawab dengan betul
 • Orientasi: Soalan mesti ditujukan kepada majoriti. Soalan itu mesti menimbulkan respons daripada ramai pelajar; setiap orang merasakan mereka mempunyai tanggungjawab untuk menjawab, untuk berfikir; sekali gus mewujudkan suasana pembelajaran yang rancak
 • Ketekalan: ini adalah prinsip penting dan keperluan biasa untuk semua kaedah pengajaran. Soalan mestilah dalam had keupayaan untuk memahami maklumat, bahasa, dan idea dalam ayat; pengalaman dan persepsi situasi komunikasi, keupayaan untuk berfikir, membayangkan; keupayaan ekspresif pelajar
 • Fleksibiliti. Soalan hendaklah diagregatkan tentang jenis, kesukaran dan objektiviti. Pilih masa yang sesuai untuk bertanya (situasi tertentu) untuk mengajar dengan berkesan.

Langkah 3. Pilih perkataan yang sesuai untuk dinyatakan semasa mengemukakan soalan

 Lebih pendek soalan, lebih sedikit perkataan, lebih sedikit klausa, kurang struktur, dan kurang istilah novel lebih baik.

Langkah 4 . Galakkan pelajar berfikir untuk menjawab soalan

Apabila bertanya soalan, jangan terlalu mudah, tidak menggalakkan pelajar. Guru juga seharusnya tidak mudah menerima jawapan pelajar. Untuk soalan yang sukar, guru perlu bersedia untuk secara aktif menangani situasi yang tidak dijangka.

Langkah 5 . Kekalkan proses soal jawab dengan soalan tambahan dan lanjutan

Langkah 6. Menilai dan mengumpul maklum balas tentang proses pembelajaran. Soalan hendaklah menumpukan kepada isi utama dan asas pelajaran; terutamanya elemen konsep dan aplikasi

4. Keperluan dalam teknik penyoalan

Teknik penyoalan adalah elemen penting, jiwa dan nadi mengajar dan mengembangkan kecekapan. Adalah penting untuk memilih jenis soalan yang betul untuk merangsang pemikiran pelajar dan melibatkan mereka dalam perbincangan yang produktif.

Apabila bertanya soalan, perhatikan faktor berikut:

 • Soalan mestilah berkaitan dengan pelaksanaan objektif pelajaran
 • Pendek, jelas, mudah difahami
 • Masa yang betul, tempat yang betul
 • Sesuai untuk peringkat pelajar
 • Merangsang imaginasi dan pemikiran pelajar
 • Selaras dengan masa nyata
 • Susun mengikut tertib daripada senang kepada susah, daripada mudah kepada kompleks.
 • Jangan gabungkan banyak soalan menjadi satu teka-teki, teka-teki
 • Jangan tanya banyak soalan sekaligus

Di atas adalah beberapa perkongsian pantas mengenai teknik penyoalan dalam pengajaran. Kami berharap untuk menerima lebih banyak ulasan daripada guru, untuk membantu menambah baik artikel apabila berkongsi dengan komuniti.

Lihat lagi: Kaedah pengajaran koperatif kumpulan kecil

Jenis kelas dalam Flipgrid guru perlu tahu

Jenis kelas dalam Flipgrid guru perlu tahu

Untuk menggunakan Flipgrid, guru akan membuat Grid untuk kelas mereka dahulu. Dalam Grid, guru akan menyiarkan perbincangan untuk pelajar mereka

6 Langkah Mudah untuk Memulakan Kelas Terbalik

6 Langkah Mudah untuk Memulakan Kelas Terbalik

Bilik darjah terbalik adalah salah satu trend yang paling banyak diperkatakan dalam pendidikan sejak beberapa tahun kebelakangan ini.

Petua SEO Facebook yang anda tidak boleh ketinggalan

Petua SEO Facebook yang anda tidak boleh ketinggalan

Dalam artikel ini, CloudO3 akan membantu anda dengan langkah mudah untuk SEO facebook dengan berkesan dan selamat

Terjemah secara automatik E-mel daripada bahasa Inggeris ke bahasa Vietnam

Terjemah secara automatik E-mel daripada bahasa Inggeris ke bahasa Vietnam

Pada masa ini, Encik Google telah menyepadukannya untuk menterjemah dan gmailnya sentiasa memastikannya kemas. Terjemahan automatik e-mel sangat mudah, berguna dan pantas

Sekat iklan pada Android tanpa Root

Sekat iklan pada Android tanpa Root

Android sering muncul iklan yang sangat menjengkelkan semasa digunakan, artikel ini akan membimbing anda cara menyekat iklan di android

Alat Jauh Pejabat Tukar telefon Android anda menjadi pen tayangan slaid

Alat Jauh Pejabat Tukar telefon Android anda menjadi pen tayangan slaid

Dengan alat Office Remote, anda boleh menjadikan telefon Android anda sebagai peranti kawalan slaid dengan mudah, anda hanya perlukan telefon Android.

Togol Microsoft Whiteboard untuk organisasi anda

Togol Microsoft Whiteboard untuk organisasi anda

Microsoft Whiteboard ialah aplikasi papan putih percuma untuk melukis pada komputer, tetapi ia menggabungkan banyak ciri lain seperti mengambil nota, melukis gambar, melakar.

Selesaikan masalah matematik dengan sangat mudah dengan Microsoft Math Solver

Selesaikan masalah matematik dengan sangat mudah dengan Microsoft Math Solver

Dengan sokongan kuat alat Microsoft Math Solver, pembelajaran matematik anda akan menjadi lebih mudah berbanding sebelum ini, ia bukan lagi mimpi ngeri :D

Kongsi bunyi sistem dalam Microsoft Teams

Kongsi bunyi sistem dalam Microsoft Teams

Microsoft Teams membolehkan guru berkongsi audio sistem dengan mudah, menjadikan pelajaran dalam talian mereka lebih menarik.

Cara Mengarkib dan Memulihkan Pasukan Microsoft Teams

Cara Mengarkib dan Memulihkan Pasukan Microsoft Teams

Microsoft Teams membenarkan guru mengarkibkan kumpulan apabila ia tidak lagi aktif, tetapi guru masih mahu menyimpannya untuk rujukan.

Arahan untuk menaik taraf kepada Windows 11 adalah sangat mudah

Arahan untuk menaik taraf kepada Windows 11 adalah sangat mudah

Arahan untuk menaik taraf kepada Windows 11 adalah sangat mudah

Masukkan Tinjauan atau kuiz ke dalam Slaid Powerpoint

Masukkan Tinjauan atau kuiz ke dalam Slaid Powerpoint

Borang Microsoft membolehkan guru menyepadukan ujian dan tinjauan dengan mudah terus ke dalam Slaid Powerpoint mereka.

Apa yang perlu dilakukan apabila terlupa kata laluan iPhone, iPad?

Apa yang perlu dilakukan apabila terlupa kata laluan iPhone, iPad?

Jika anda terlupa kata laluan anda dan memasukkannya secara salah lebih daripada 6 kali, iPhone atau iPad anda akan dilumpuhkan. Artikel itu akan membimbing anda untuk membetulkan kata laluan ipad iphone yang terlupa

Papan Putih Microsoft dan Soalan Lazim.

Papan Putih Microsoft dan Soalan Lazim.

Microsoft Whiteboard ialah aplikasi papan putih lukisan bentuk bebas digital di mana semua orang boleh berkumpul untuk mempersembahkan idea dan kandungan mereka mengikut personaliti mereka.

Arahan untuk memasang iSpring - perisian penulisan E-pembelajaran

Arahan untuk memasang iSpring - perisian penulisan E-pembelajaran

Tugas alat untuk menyokong pembangunan kuliah E-pembelajaran adalah untuk membangunkan dan mendigitalkan bahan dalam talian semudah dan semudah mungkin.

Ciri baharu dalam Microsoft Teams

Ciri baharu dalam Microsoft Teams

Menggunakan Microsoft Teams sebagai platform untuk mengajar dan mengurus aktiviti pembelajaran ialah pilihan yang bagus. Ciri baharu yang hebat dalam Microsoft Teams

Perkara yang perlu anda ketahui sebelum mengemas kini kepada Windows 11

Perkara yang perlu anda ketahui sebelum mengemas kini kepada Windows 11

Anda perlu ambil perhatian 3 perkara penting sebelum mengemas kini kepada Windows 11: Apakah yang baharu dalam Windows 11? Keperluan sistem minimum untuk menaik taraf Windows 11?

Arahan untuk menangkap keseluruhan skrin pada Windows 11

Arahan untuk menangkap keseluruhan skrin pada Windows 11

Dalam artikel ini, CloudO3 akan menunjukkan kepada anda cara menangkap keseluruhan skrin dengan mudah pada komputer Windows 11.

Teknik penyoalan dalam pengajaran pembangunan kapasiti

Teknik penyoalan dalam pengajaran pembangunan kapasiti

Teknik penyoalan adalah jiwa, pusat pengajaran dan mengembangkan kompetensi. Oleh itu, guru sering menggunakan soalan untuk menggesa dan memimpin pelajar

Kaedah Disiplin Positif

Kaedah Disiplin Positif

“Kaedah disiplin positif” boleh menjadi penyelesaian yang baik yang ingin kami perkenalkan kepada ibu bapa dan guru.