Fungsi teks, fungsi asas matematik di Excel yang anda harus tahu

Penggunaan fungsi yang terdapat di Excel akan membantu anda data statistik dalam pekerjaan anda. Di sini, saya akan memperkenalkan secara terperinci fungsi asas dalam Excel yang perlu anda ketahui untuk menerapkan pekerjaan apabila diperlukan!

1. Fungsi teks dalam Excel

- Fungsi TEKS

Penggunaan : Tukarkan nilai angka ke teks.

Formula : = TEKS (Nilai yang ingin anda format, "Format kod yang ingin anda terapkan")

Contoh : Untuk menambahkan '' barang '' di hadapan format tarikh sel B2, beralih ke paparan "Rabu / 11/2019" '. Apabila anda memasukkan formula TEKS (B2, "dd / mm / yyyy") (1) akan menghasilkan hari Rabu / 11/2019 (2).

Fungsi teks, fungsi asas matematik di Excel yang anda harus tahu

- Fungsi CONCATENATE

Penggunaan : Gabungkan 2 atau lebih sel ke dalam sel tertentu.

Formula : = CONCATENATE (text1, [text2], ...)

Di mana :

+ Teks 1 (diperlukan): Item pertama untuk dipasangkan. Item ini boleh berupa nilai teks, angka, atau rujukan sel.

+ Teks 2 (pilihan): Item teks tambahan untuk dipasangkan. Anda boleh mempunyai hingga 255 entri, hingga total 8192 aksara.

Contoh : Memasukkan formula = CONCATENATE (A2, “”, B2) (1) akan menghasilkan Nguyễn Hòa (2).

Fungsi teks, fungsi asas matematik di Excel yang anda harus tahu

- Fungsi TRIM

Penggunaan : Buang ruang yang berlebihan dalam kandungan teks, rentetan teks yang panjang.

Formula : = TRIM (teks)

Di mana Teks (diperlukan): Teks yang anda mahu keluarkan ruang.

Contoh : Walaupun sel A2 dan B2 mempunyai ruang untuk menahan huruf, ketika menggunakan fungsi TRIM untuk menghilangkan spasi, kombinasi adalah nama lengkap. Anda memasukkan formula = TRIM (A2) & "" & TRIM (B2) (1), anda akan mendapat hasilnya "Phan Huynh Kim My" (2)

Fungsi teks, fungsi asas matematik di Excel yang anda harus tahu

- Fungsi SUBSTITUT

Penggunaan : Ganti satu atau lebih watak, ganti watak dalam kandungan yang ada.

Rumus : = SUBSTITUT (teks, teks_ lama, teks_baru, [instance_num])

Di mana :

+ Teks (diperlukan): Teks atau rujukan ke sel yang mengandungi teks di mana anda ingin menggantikan watak.

+ Old_text (diperlukan): Teks yang ingin anda ganti.

+ New_text (diperlukan): Teks yang ingin anda ganti old_text.

+ Instance_num (pilihan): Tentukan jumlah kejadian old_text yang ingin anda ganti dengan new_text. Sekiranya anda menentukan instance_num, maka jumlah kejadian old_text diganti. Jika tidak, setiap kejadian old_text dalam teks ditukar menjadi new_text.

Contoh : Gantikan watak "koma" dengan "/ tanda". Memasukkan formula = SUBSTITUT (B2, “.”, “/”) (1) akan menghasilkan 3/9/1999 (2).

Fungsi teks, fungsi asas matematik di Excel yang anda harus tahu

- Fungsi NILAI

Penggunaan : Menukar nilai format teks menjadi nombor.

Formula : = NILAI (teks)

Teks adalah rentetan nombor yang disertakan dalam tanda petik atau formula, merujuk pada sel yang mengandungi rentetan nombor yang ingin anda ubah.

Catatan : Nilai teks boleh berupa tarikh, waktu, atau format nombor tetap, selagi ia dikenali oleh Excel. Sekiranya nilai teks bukan 1 daripada format tersebut, VALUE mengembalikan nilai ralat #VALUE!

Contoh : Tukarkan nilai format teks "00299" ke format nombor "299". Memasukkan formula = NILAI (A1) (1) memberikan 299 (2).

Fungsi teks, fungsi asas matematik di Excel yang anda harus tahu

- Fungsi yang digunakan untuk menukar teks (UPPER, LOWER, PROPER)

+ HINGGA

Penggunaan : Menukar semua teks dari huruf kecil ke huruf besar.

Formula : = UPPER (Teks)

Teks (diperlukan): Teks yang ingin anda ubah menjadi huruf besar. Teks boleh menjadi rujukan atau rentetan teks.

Contoh : Untuk menukar kandungan sel A1 menjadi teks huruf besar, kami menggunakan fungsi UPPER . Memasukkan formula = UPPER (A1) (1) akan menghasilkan "HELLO WORLD" (2).

Fungsi teks, fungsi asas matematik di Excel yang anda harus tahu

+ RENDAH

Penggunaan : Menukar huruf besar menjadi huruf kecil.

Formula : = RENDAH (teks)

Teks (wajib): Teks yang disertakan dalam tanda petik, formula yang mengembalikan teks, atau rujukan ke sel yang berisi teks yang anda ingin huruf besarnya sebahagiannya.

Contoh : Untuk menukar kandungan sel A1 menjadi huruf kecil, kami menggunakan RENDAH . Memasukkan formula = RENDAH (A1) (1) akan memberikan "hello world" (2).

Fungsi teks, fungsi asas matematik di Excel yang anda harus tahu

+ HARTANAH

Penggunaan : Untuk menggunakan huruf besar huruf pertama anda menggunakan fungsi PROPER .

Formula : = PROPER (teks)

Teks (wajib): Teks yang disertakan dalam tanda petik, formula yang mengembalikan teks, atau rujukan ke sel yang berisi teks yang anda ingin huruf besarnya sebahagiannya.

Contoh : Tukarkan sel A1 ke teks huruf besar menggunakan fungsi PROPER . Menggunakan formula = PROPER (A1) (1) memberikan "Hello World" (2).

Fungsi teks, fungsi asas matematik di Excel yang anda harus tahu

- Fungsi yang mengekstrak watak teks (KIRI, KANAN, MID)

+ KIRI

Penggunaan : Dapatkan aksara kiri dalam rentetan.

Rumus : = KIRI (teks, [bilangan_chars])

Di mana :

Teks (diperlukan): Rentetan teks yang mengandungi watak yang ingin anda ekstrak.

Num_chars (pilihan): Tentukan bilangan watak yang anda mahu fungsi LEFT diekstrak.

Nota :

+ Num_chars mesti lebih besar daripada atau sama dengan sifar.

+ Jika num_chars lebih besar daripada panjang teks, fungsi LEFT mengembalikan semua teks.

+ Jika num_chars dihilangkan, dianggap 1.

Contoh : Untuk mendapatkan perkataan "Hello" di "Hello World", gunakan fungsi KIRI untuk mendapatkan 5 aksara pertama. Memasukkan formula KIRI (A1, 5) (1) memberikan "HELLO" (2).

Fungsi teks, fungsi asas matematik di Excel yang anda harus tahu

+ BETUL

Penggunaan : Dapatkan aksara dalam rentetan dari sebelah kanan.

Rumus : = KANAN (teks, [bilangan_chars])

Di mana :

Teks (diperlukan): Rentetan teks yang mengandungi watak yang ingin anda ekstrak.

Num_chars (pilihan): Tentukan bilangan watak yang anda mahu ekstrak fungsi KANAN .

Nota :

+ Bilangan watak mesti lebih besar daripada atau sama dengan sifar.

+ Sekiranya bilangan aksara lebih besar daripada panjang teks, KANAN mengembalikan semua teks.

Sekiranya bilangan aksara dihilangkan, dianggap sebagai 1.

Contoh : Untuk mendapatkan perkataan "WORLD" dalam perkataan "HELLO WORLD", gunakan fungsi KANAN (A1, 5). Memasukkan formula = KANAN (A1,5) (1) memberikan "DUNIA" (2).

Fungsi teks, fungsi asas matematik di Excel yang anda harus tahu

MID

Penggunaan : Dapatkan rentetan watak dari kiri ke kanan dan akhiri dengan watak yang diingini.

Formula : = MID (teks, angka_mula, bilangan_bilangan)

Di mana :

Teks (diperlukan): Rentetan teks yang mengandungi watak yang ingin anda ekstrak.

Start_num (diperlukan): Kedudukan watak pertama yang ingin anda ekstrak dari teks. Watak pertama dalam rentetan teks mempunyai nombor permulaan 1, dan ...

Nota :

+ Jika start_num lebih besar daripada panjang teks, MID / MIDB mengembalikan "" (teks kosong).

+ Jika start_num kurang dari panjang teks, tetapi start_num plus num_chars melebihi panjang teks, MID / MIDB mengembalikan aksara hingga akhir teks.

+ Jika start_num kurang dari 1, MID / MIDB mengembalikan # NILAI ! .

Num_chars (diperlukan untuk MID): Menentukan bilangan watak yang anda mahu fungsi MID dikembalikan dari teks. Sekiranya bilangan aksara negatif, MID mengembalikan nilai ralat # NILAI ! .

Contoh : Dalam perkataan "SELAMAT DATANG", untuk mendapatkan perkataan "SELAMAT DATANG" kami menggunakan MID (A1, 5, 4). Kami mengambil dari huruf ke-5 dan mengambil 4 watak. Kami memasukkan formula MID (A1, 5, 4) (1) akan memberikan hasilnya "HELLO" (2).

Fungsi teks, fungsi asas matematik di Excel yang anda harus tahu

- Fungsi logik

+ DAN fungsi

Penggunaan : Gunakan fungsi AND , salah satu fungsi logik, untuk menentukan sama ada semua keadaan dalam ujian BENAR .

Sebenarnya, fungsi AND sering digunakan bersamaan dengan fungsi IF untuk membandingkan hasilnya.

Formula : = DAN (logikal1, [logikal2], ...)

Antaranya : Logik adalah keadaan yang boleh dinilai menjadi BENAR atau SALAH. Syarat pertama (logik1) diminta, dan syarat seterusnya adalah pilihan.

Contoh : Kami membandingkan keadaan dalam sel B1 = 3 dan C1 = 0, jika kedua-dua keadaan itu benar, ia mengembalikan BENAR, jika salah, ia mengembalikan SALAH. Memasukkan formula = DAN (B1 = 3, C1 = 0) (1) memberikan SALAH (2).

Fungsi teks, fungsi asas matematik di Excel yang anda harus tahu

+ ATAU fungsi

Penggunaan : Gunakan untuk mengembalikan BENAR jika sekurang-kurangnya salah satu argumen adalah BENAR.

Dalam praktiknya, fungsi OR sering digabungkan dengan IF untuk perbandingan untuk menghasilkan hasil.

Formula : = ATAU (logikal1, [logikal2], ...)

Antaranya : Logik adalah keadaan yang boleh dinilai menjadi BENAR atau SALAH. Syarat pertama (logik1) diminta, dan syarat seterusnya adalah pilihan.

Contoh : Membandingkan syarat B1 = 3 atau C1 = 0, jika salah satu daripada dua keadaan benar mengembalikan BENAR, dan kedua-dua keadaan itu salah, maka kembalikan SALAH. Memasukkan formula = ATAU (B1 = 3, C1 = 0) (1) memberikan BENAR (2).

Fungsi teks, fungsi asas matematik di Excel yang anda harus tahu

- Fungsi TIDAK

Penggunaan : TIDAK berfungsi untuk membalikkan nilai argumen, jika nilai argumen BENAR, fungsi TIDAK akan berubah menjadi SALAH dan sebaliknya.

Formula : = TIDAK (logik)

Antaranya: Logik adalah keadaan yang boleh dinilai menjadi BENAR atau SALAH.

Sebagai contoh , Cell B3 mempunyai nilai BENAR, dan setelah menggunakan fungsi NOT untuk membalikkannya, nilainya adalah SALAH. Memasukkan formula = TIDAK (B3) (1) memberikan SALAH (2).

Fungsi teks, fungsi asas matematik di Excel yang anda harus tahu

- JIKA berfungsi

Penggunaan : Digunakan untuk memeriksa keadaan dan mengembalikan nilai berdasarkan keadaan yang anda tentukan. Ini adalah salah satu fungsi yang paling popular dan paling banyak digunakan di Excel.

Dalam praktiknya : Fungsi if sering digabungkan dengan banyak fungsi lain untuk dikira.

+ Fungsi IF bersarang IF

Syarat : Sekiranya anda tergolong dalam jabatan Perakaunan, tambahkan 100, jabatan HR tambahkan 200, jabatan IT 300, jabatan pemasaran, 0.

Formula : = JIKA (B1 = "Akauntan", 100, JIKA (B1 = "Sumber Manusia", 200, JIKA (B1 = "IT", 300,0)))

Hasilnya, Ty berusia 100 kerana dia tergolong dalam Jabatan Perakaunan.

Fungsi teks, fungsi asas matematik di Excel yang anda harus tahu

+ JIKA fungsi digabungkan dengan AND dan OR

Formula : = JIKA (ujian_ logik, [value_if_true], [value_if_false])

Di mana :

+ Uji_ Logik (diperlukan): Ungkapan bersyarat.

+ Value_if_true (diperlukan): Nilai untuk dikembalikan jika ungkapan itu Benar.

+ Value_if_false (wajib): Nilai kembali jika ungkapan keadaan adalah Salah.

Contoh : Sekiranya sel B1 adalah BUNGA, hasilnya adalah BUNGA YANG CANTIK, jika sel B1 bukan BUNGA, BUKAN BUNGA. Apabila anda memasukkan formula = JIKA (B1 = "BUNGA", "BUNGA BUNGA", "BUKAN BUNGA") (1) akan menghasilkan "BUNGA YANG CANTIK" (2).

Fungsi teks, fungsi asas matematik di Excel yang anda harus tahu

- Fungsi IFERROR dan IFNA

+ Fungsi IFERROR

Penggunaan : Digunakan untuk menangani semua kesalahan. Jenis ralat berikut dinilai: # N / A, #VALUE!, #REF!, # DIV / 0!, #NUM !, #NAME? atau # NULL!

Formula : = IFERROR (nilai, value_if_error)

Di mana :

+ Nilai (diperlukan): Ini adalah hujah untuk diperiksa. Baik itu pengiraan, formula, fungsi Excel, adalah nilai yang diperlukan.

+ Value_if_error (diperlukan): Ini adalah nilai pengembalian yang menentukan jika formula gagal.

Nota :

+ Value_if_error nilai yang dapat anda nyatakan sebagai spasi (""), sama dengan 0, baris mesej misalnya "Hasil ralat", ...

Value_if_error dikembalikan apabila formula mengembalikan nilai dengan jenis ralat seperti # N / A, #VALUE!, #REF!, # DIV / 0!, #NUM !, #NAME? atau # NULL !.

Contoh : Sel D3 adalah jumlah, tetapi tidak dapat menambahkan sel berformat Teks dan sel Nombor, jadi kesalahan # Nilai dihasilkan. Apabila anda memasukkan formula = IFERROR (D3, "Wrong") (1) akan mengembalikan "Wrong" (2).

Fungsi teks, fungsi asas matematik di Excel yang anda harus tahu

+ Fungsi IFNA

Penggunaan : Fungsi IFNA mengembalikan nilai yang anda tentukan jika formula mengembalikan nilai ralat # N / A; Jika tidak, ia mengembalikan hasil formula.

Formula : = IFNA (nilai, nilai_if_na)

Di mana :

+ Nilai: Adakah nilai, hasil formula dengan kesalahan # N / A.

+ Value_if_na: Adakah nilai penggantian untuk mesej ralat # N / A jika ralat ini berlaku.

Contoh : Apabila nilai Nguyen Van M tidak dapat dijumpai, fungsi mengembalikan "TIDAK BOLEH MENCARI Nguyen Van M". Masukkan formula = IFNA (F2, "TIDAK BOLEH MENCARI" & E2) (1) hasilnya "TIDAK BOLEH MENCARI Nguyen Van M" (2).

Fungsi teks, fungsi asas matematik di Excel yang anda harus tahu

2. Rumus matematik berfungsi dalam Excel

Fungsi mencari jumlah sel

+ Fungsi SUM

Penggunaan : Digunakan untuk menambah nilai dalam sel dan mengembalikan hasilnya.

Dalam praktiknya, kita biasanya menjumlahkan lajur menggunakan formula = SUM (sel pertama: sel terakhir).

 

Contoh : Jumlah lajur A dengan nilai dari sel 2 hingga sel 18, kita lakukan = SUM = (A2: A18).

Rumus : = SUM (nombor1, [nombor2],…).

Di antaranya : Nombor1 (wajib) adalah nombor pertama, nombor berikut adalah pilihan.

Contoh : Menambah 2 nilai dalam sel B2 dan C2 kita menggunakan fungsi SUM, hasilnya 32 ditambah 76 sama dengan 108. Apabila memasukkan formula = SUM (B2, C2) (1), ia mengembalikan 108 (2).

Fungsi teks, fungsi asas matematik di Excel yang anda harus tahu

+ Fungsi RINGKASAN

Penggunaan : Digunakan untuk memproses elemen mengikut susunan nilai dan mengembalikan nilai keseluruhan produk.

Rumus : = SUMPRODUCT (array1, array2, ...)

Di mana : Array1 (wajib) adalah array yang akan dijumlahkan, tatasusunan berikut adalah pilihan.

Contohnya :

- Hitung SUMPRODUCT dengan syarat

Contohnya : Komputer secara automatik mengambil sel C2 * D2 + C3 * D3 ke C10 * D10, masing-masing, dan ketika memasukkan formula = SUMPRODUCT (C2: C10, D2: D10) (1) akan memberikan 115900 (2).

Fungsi teks, fungsi asas matematik di Excel yang anda harus tahu

- Mengira RUMUSAN tanpa syarat

Contoh : Kami mengira jumlah "CHICKEN". Memasukkan formula SUMPRODUCT (- (B2: B10 = $ B $ 2) C2: C10, D2: D10) (1) akan mengembalikan 4200 (2).

Fungsi teks, fungsi asas matematik di Excel yang anda harus tahu

- Fungsi pembundaran

+ Fungsi ROUND

Penggunaan : Membundarkan nilai berangka <5 maka = "" do = "" round = "" down, = "" price = "" value = "" do = "" round = ""> = 5 kemudian bulatkan ke atas.

 

Formula : = ROUND (nombor, num_digits).

Di mana :

+ Nombor (diperlukan): Nombor sebenar yang ingin anda bulatkan ke bawah.

+ Num_digits (wajib): Bilangan digit yang ingin anda bulatkan nombor itu.

Contoh : Sekiranya kita perlu mengumpulkan skor pelajar, kita biasanya menggunakan fungsi ROUND. C2 adalah nilai yang hendak dibundarkan, 1 adalah nombor perpuluhan yang hendak dibundarkan. Memasukkan formula = ROUND (C2,1) memberikan 9 (2).

Fungsi teks, fungsi asas matematik di Excel yang anda harus tahu

+ Fungsi ROUNDUP

Gunakan : Membundarkan nombor ke atas, jauh dari sifar.

Formula : = ROUNDUP (nombor, angka_digit)

Di mana :

+ Nombor (diperlukan): Nombor sebenar yang anda ingin kumpulkan.

+ Num_digits (wajib): Bilangan digit yang ingin anda bulatkan nombor itu.

Contoh : Apabila kita perlu mengumpulkan nombor, kita menggunakan ROUNDUP . Memasukkan formula = ROUNDUP (C2,1) memberikan 2.4 (2).

Fungsi teks, fungsi asas matematik di Excel yang anda harus tahu

+ Fungsi ROUNDDOWN

Penggunaan : Membundarkan nombor hingga 0.

Formula : = ROUNDDOWN (nombor, bilangan_digit)

Di mana :

+ Nombor (diperlukan): Nombor sebenar yang ingin anda bulatkan ke bawah.

+ Num_digits (wajib): Bilangan digit yang ingin anda bulatkan nombor itu.

Contoh : Apabila kita perlu membundarkan nombor, kita menggunakan ROUNDDOWN. Memasukkan formula = ROUNDDOWN (C2,1) (1) memberikan 2.3 (2).

Fungsi teks, fungsi asas matematik di Excel yang anda harus tahu

Fungsi MROUND

Gunakan : Mengembalikan nombor yang dibulatkan ke julat yang dikehendaki.

Formula : = MROUND (bilangan, gandaan)

Di mana :

+ Nombor (wajib): Nilai yang hendak dibundarkan.

+ Pelbagai (wajib): Nombor yang ingin anda bulatkan menjadi gandaan.

Contoh : Apabila kita perlu membulatkan nilai yang kita mahukan, kita menggunakan MROUND , dalam contoh kita membundarkan dari 9 hingga 9.5 kita menggunakan MROUND. Memasukkan formula = MROUND (C2,9.5) (1) memberikan 9.5 (2).

Fungsi teks, fungsi asas matematik di Excel yang anda harus tahu

- Fungsi MOD

Penggunaan : Digunakan untuk mengembalikan baki selepas pembahagian.

Formula : = MOD (nombor, pembahagi)

Di mana :

+ Nombor (wajib): Nombor dibahagi.

+ Pembahagi (diperlukan): Pembahagi.

Contoh : Mengetahui kuantiti dan jumlah produk, kita dapati keseimbangan ketika mengira harga seunit, kita menggunakan fungsi MOD, 154 dibahagi dengan 5, selebihnya 4. Masukkan formula = MOD (D2, C2) (1). hasil 4 (2).

Fungsi teks, fungsi asas matematik di Excel yang anda harus tahu

3. Fungsi statistik dalam Excel

- Fungsi mencari nilai maksimum, minimum dan purata

+ Fungsi MIN

Gunakan : Mengembalikan nilai terkecil dari senarai argumen.

Dalam praktiknya, MIN sering digunakan untuk mencari nilai minimum dalam lajur. Formula = MIN (sel pertama di lajur: sel terakhir di lajur).

Formula : = MIN (nombor1, [nombor2], ...)

Di mana : Nombor1 diperlukan, diikuti dengan nombor adalah pilihan. 1 hingga 255 nombor yang mana anda ingin mencari nilai terkecil.

Contoh : Untuk mencari baju dengan kuantiti paling sedikit gunakan fungsi MIN. Memasukkan formula = MIN (C2, C3, C4) (1) akan menghasilkan 3 (2).

Fungsi teks, fungsi asas matematik di Excel yang anda harus tahu

Fungsi MAX

Gunakan : Mengembalikan nilai maksimum dari senarai argumen.

Dalam praktiknya, MAX sering digunakan untuk mencari nilai maksimum lajur. Formula = MAX (sel pertama dalam lajur: sel terakhir di lajur).

Formula : = MAX (nombor1, [nombor2], ...)

Di mana : Nombor1 diperlukan, diikuti dengan nombor adalah pilihan. 1 hingga 255 nombor yang mana anda ingin mencari nilai terkecil.

Contoh : Untuk mencari baju dengan kuantiti paling banyak gunakan fungsi MAX. Memasukkan formula = MAX (C2, C3, C4) (1) memberikan 12 (2).

Fungsi teks, fungsi asas matematik di Excel yang anda harus tahu

+ Fungsi RATA-RATA

Kegunaan : Mengembalikan nilai purata argumen.

Rumus : = RATA-RATA (nombor1, [nombor2],…).

Di mana :

Nombor1 (wajib): Nombor pertama, rujukan sel, atau julat yang anda mahu rata-rata.

Nombor2, ... (pilihan): Nombor tambahan, rujukan sel atau julat yang rata-rata anda mahu, hingga 255.

Contoh : Menggunakan fungsi RATA-RATA untuk mengira gred purata pelajar, nilai pertama adalah skor matematik, nilai kedua adalah nilai sastera. Memasukkan formula AVERAGE (C2, D2) (1) akan menghasilkan 6 (2).

Fungsi teks, fungsi asas matematik di Excel yang anda harus tahu

+ Fungsi KECIL

Penggunaan : Mengembalikan nilai terkecil ke-9 dalam tatasusunan.

Formula : = KECIL (susunan, n)

Di mana :

+ Array (diperlukan): Susunan atau julat data berangka yang anda ingin tentukan nilai terkecil kthnya.

+ N (diperlukan): Kedudukan (dari nilai terkecil) dalam array atau julat data yang akan dikembalikan.

Contoh : Jika anda menjumpai rakan dengan titik terkecil, kita menggunakan fungsi KECIL , cari susunannya ialah ruangan MEDIUM POINT, kerana kita menjumpai nilai terkecil, n kita adalah 1, jika kita menemui nilai terkecil ke-2 maka n adalah 2 Semasa memasukkan Rumus = SMAILL (E2: E4,1) (1) akan memberikan 5.5 (2).

Fungsi teks, fungsi asas matematik di Excel yang anda harus tahu

+ Fungsi BESAR

Penggunaan : Mengembalikan nilai ke-n terbesar dalam tatasusunan. Anda boleh menggunakan fungsi ini untuk memilih nilai berdasarkan kedudukan relatifnya.

Formula : = BESAR (susunan, n)

Di mana :

+ Array (diperlukan): Susunan atau julat data berangka yang anda ingin tentukan nilai terkecil kthnya.

+ N (diperlukan): Kedudukan (dari nilai terbesar) dalam array atau julat data yang akan dikembalikan.

Contoh : Untuk mencari titik kedua terbesar, kita menggunakan fungsi LARGE, susunan nilai yang akan dikesan adalah MEDIUM POINT, n adalah 2 untuk mencari nilai terbesar ke 2. akan menghasilkan 6 (2).

Fungsi teks, fungsi asas matematik di Excel yang anda harus tahu

- Fungsi kiraan sel

+ Fungsi COUNT

Penggunaan : Mengembalikan bilangan nilai angka (nombor dan tarikh) dalam senarai argumen.

Formula : = COUNT (nilai1, [nilai2], ...)

Di mana :

+ Nilai1 (diperlukan): Item pertama, rujukan sel atau julat di mana anda ingin mengira nombor.

+ Nilai2, ... (pilihan): Hingga 255 item, rujukan sel tambahan atau julat di mana anda ingin mengira nombor.

Contoh : Mengira jumlah mata pelajaran dengan skor pelajar, kami menggunakan fungsi COUNT untuk mengetahui berapa banyak mata pelajaran yang telah mendapat markah dalam larik tersebut. Memasukkan formula = COUNT (C2: E2) (1) memberikan 3 (2).

Fungsi teks, fungsi asas matematik di Excel yang anda harus tahu

+ Fungsi COUNTA

Penggunaan : Mengembalikan jumlah sel yang mengandungi data dalam senarai argumen dan mengira sel yang mengandungi sebarang maklumat, termasuk nilai ralat dan rentetan teks kosong ("") yang dikembalikan oleh formula formula lain.

Formula : = COUNTA (nilai1, [nilai2], ...)

Di mana :

+ Nilai1 (diperlukan): Argumen pertama mewakili nilai yang ingin anda hitung.

+ Nilai2, ... (pilihan). Argumen tambahan mewakili nilai yang ingin anda hitung, hingga 255 argumen.

Contohnya : Menggunakan fungsi COUNT, hasilnya hanya 2. Memasuki formula = COUNTA (C3: E3) (1) memberikan 3 (2).

Fungsi teks, fungsi asas matematik di Excel yang anda harus tahu

+ Fungsi COUNTBLANK

Gunakan : Hitung bilangan sel kosong dalam julat yang ditentukan. Sel dengan rentetan teks kosong ("") juga dikira sebagai sel kosong.

Formula : = COUNTBLANK (julat)

Antaranya : Julat (diperlukan): Julat dari mana anda mahu mengira sel kosong.

Contohnya : Untuk mencari subjek yang tidak mempunyai skor, kami menggunakan COUNTBLANK, nilai array adalah dari C2 hingga E2. Memasukkan formula = COUNTBLANK (C2: E2) (1) memberikan 0 (2).

Fungsi teks, fungsi asas matematik di Excel yang anda harus tahu

Fungsi COUNTIF

Penggunaan : Gunakan COUNTIF, salah satu fungsi statistik, untuk mengira jumlah sel yang memenuhi kriteria.

Formula : = COUNTIF (julat, kriteria)

Di mana :

+ Julat: Kawasan yang mengandungi sel yang ingin anda hitung

+ Kriteria: syarat yang ingin anda tetapkan sebagai nombor, watak atau logik akan menentukan nilai mana yang akan dihitung.

Contoh : Masukkan formula = COUNTIF (B2: B7, $ B $ 2) (1) hasilnya adalah 2 (2), iaitu, ada 2 orang bernama Nguyen Thi A.

Fungsi teks, fungsi asas matematik di Excel yang anda harus tahu

+ Fungsi COUNTIFS

Penggunaan : Mengira bilangan sel yang memenuhi semua kriteria yang ditentukan. COUNTIFS lebih berguna sekiranya anda perlu mengira nilai dengan banyak kriteria yang kompleks.

Formula : = COUNTIFS (kriteria_rentang1, kriteria1, [kriteria_rentang2, kriteria2]…)

Di mana :

+ Kriteria_range1 (diperlukan): Julat pertama untuk menilai kriteria perkaitan.

+ Kriteria1 (wajib): Kriteria dalam bentuk nombor, ungkapan, rujukan sel atau teks untuk menentukan sel mana yang akan dikira.

+ Kriteria_rentang2, kriteria2, ... (pilihan): Julat tambahan dan kriteria perkaitannya. Sehingga 127 pasangan julat / kriteria dibenarkan.

Contoh : Memasukkan formula = COUNTIFS ($ B $ 2: $ B $ 8, E3, $ C $ 2: $ C $ 8, F3) (1) akan mengembalikan 1 (2).

Fungsi teks, fungsi asas matematik di Excel yang anda harus tahu

 

Di atas adalah formula Excel yang biasa digunakan dalam teks dan pengiraan. Semoga dapat menolong anda.

Sign up and earn $1000 a day ⋙

Arahan untuk menyambungkan Epic X5 Plus ke komputer

Arahan untuk menyambungkan Epic X5 Plus ke komputer

Menyambungkan komputer ke tablet memudahkan penyalinan data berulang-ulang.

Dayakan Flip to Mute di HTC U Play

Dayakan Flip to Mute di HTC U Play

Anda boleh membalikkan telefon untuk membungkam dengan cepat tanpa perlu menekan atau menyentuh skrin.

Cara mencari Asus Zenfone Go ZB500KG

Cara mencari Asus Zenfone Go ZB500KG

Ciri lokasi membantu mencari anda atau telefon anda jika hilang atau hilang secara tidak sengaja di suatu tempat.

Salin kenalan dari Sim ke peranti di Sony Xperia XZ Premium

Salin kenalan dari Sim ke peranti di Sony Xperia XZ Premium

Anda boleh menyalin kenalan dari memori Sim ke peranti untuk penyimpanan.

Cara memasang 4G pada Nokia 5

Cara memasang 4G pada Nokia 5

Sambungan data akan membantu anda tetap berhubung di mana sahaja anda berada tanpa Wi-Fi.

Cara menyekat mesej di Mobiistar Zumbo J2

Cara menyekat mesej di Mobiistar Zumbo J2

Menyekat mesej membantu anda mengelakkan diganggu oleh orang yang tidak diingini atau mesej promosi.

Tukar nada dering pada Itel S31

Tukar nada dering pada Itel S31

Ciri ini membolehkan anda menukar nada dering yang anda mahukan.

Goncangkan lampu suluh pada Vivo Y53

Goncangkan lampu suluh pada Vivo Y53

Ketika berada dalam kegelapan, anda hanya perlu menggoyangkan telefon untuk menyalakan lampu kilat untuk menyalakan lampu suluh.

Cerahkan skrin pintar pada Vivo Y53

Cerahkan skrin pintar pada Vivo Y53

Skrin Pintar lebih terang membolehkan anda menerangi skrin dengan kamera depan sebelum dapat mengesan wajah anda.

Periksa mesin ujian perkakasan pada Motorola Moto C Plus

Periksa mesin ujian perkakasan pada Motorola Moto C Plus

Anda boleh memeriksa operasi fungsi perkakasan mesin untuk melihat apakah operasi itu normal dan stabil.

Pulihkan tetapan kilang Mobiistar Lai Z2

Pulihkan tetapan kilang Mobiistar Lai Z2

Tetapan semula kilang membantu anda menetapkan semula semua tetapan tablet anda ke lalai kilang.

Cara mengaktifkan paparan Moto di Motorola Moto Z2 Play

Cara mengaktifkan paparan Moto di Motorola Moto Z2 Play

Ciri ini membolehkan peranti memaparkan skrin kunci secara automatik semasa anda menggeser tangan anda tanpa perlu menyentuh skrin.

Radio FM Philips E170

Radio FM Philips E170

Selain mendengar muzik dan video, anda juga dapat menghiburkan diri melalui radio FM.

Ambil gambar dengan suara di Xiaomi Mi A1

Ambil gambar dengan suara di Xiaomi Mi A1

Semasa membuka kamera, anda hanya perlu memberitahu kamera untuk mengambil gambar tanpa manipulasi manual.

Pilihan panggilan dan mesej Dual Sim pada Sony Xperia XA1 Plus

Pilihan panggilan dan mesej Dual Sim pada Sony Xperia XA1 Plus

Anda boleh menyesuaikan Sim untuk membuat panggilan atau menghantar mesej ke rangkaian lalai yang anda mahukan.

Sembunyikan animasi sistem pada Xiaomi Redmi Note 5A

Sembunyikan animasi sistem pada Xiaomi Redmi Note 5A

Anda boleh menyembunyikan animasi sistem untuk meningkatkan jangka hayat bateri.

Luncurkan tiga jari untuk mengambil gambar pada Xiaomi Redmi Note 5A

Luncurkan tiga jari untuk mengambil gambar pada Xiaomi Redmi Note 5A

Anda boleh mengambil tangkapan skrin dengan menggeser 3 jari pada skrin pada masa yang sama.

Skor Antutu pada Motorola Moto G5S Plus

Skor Antutu pada Motorola Moto G5S Plus

Anda boleh memeriksa skor Antutu untuk mengetahui kekuatan dan prestasi mesin.

Cara pemasa kendiri di Motorola Moto X4

Cara pemasa kendiri di Motorola Moto X4

Anda boleh menjadualkan pemasa masa yang anda mahukan.

Cara mengubah resolusi foto yang diambil pada Motorola Moto X4

Cara mengubah resolusi foto yang diambil pada Motorola Moto X4

Anda boleh mengubah resolusi kamera setelah mengambil gambar yang anda suka.